Ciubota

Ciubotă batrână
te mută pe Lună,
aproape…departe,
te mută pe Marte.

Bocceaua e plină,
firavă-i lumină
și inima bate
cu camere sparte,
iar gândul e singur,
aidoma…sigur.

Ciubotă bătrână…
ascultă…
te strigă o dună.
dmd.

Așteptând

Învăluit în sunete
și dezbrăcat de timp,
fâșii, fâșii….de negăsit
sau poate numai amețit
de frigul din chemări,
supune-te la fel ca ieri
și treci prin ierni necunoscut,
astâmpărându-ți foamea în aşteptări
așa cum sufletul străvechi
te-a perceput.
dmd.

Ex abrupto

Ştii!
oglinda minte, minte,
nu-i acelaşi bob de linte,
nu sunt ochii mei de fier,
părul tot îngână…pier,
pergamente-nfăşurate
fac cocioabe, nu palate,
pe fundaţii, vechi picioare,
când plimbate, când rumoare.

Ştii!
oglinda-i clipă, clipă,
din a timpului aripă.
dmd.

 

Ruşinea

Ruşine şi strigăt din lacrimă prinsă
de-o pleoapă mai rece şi fostă încinsă,
  mi-e ciudă pe toamna distins colorată
ce-mi toarce-n lăuntru,
se-ncumetă toată,
să ia în arendă un bun personal,
numitul meu suflet…în parte banal,
numitul meu bun…adesea nebun,
îmi spune că-i toamnă,
nu ştiu ce să-i spun,
îmi tace cum frunza se leagănă moartă,
o lacrimă pică…
ruşine consoartă!
dmd.